Våra tjänster

Engvall Security erbjuder konsulttjänster anpassade för både stora och små organisationer inom informationssäkerhetsområdet. Vi arbetar inom olika skeden av informationssäkerhetsarbetet vilket kan omfatta t ex initiala behovsanalyser, specificering av en verksamhets styrande policy/regelverk eller krav- och designdokumentation för ett IT-system som ska utvecklas.

Engvall Security har även konsulter med djup teknisk kunskap som både kan implementera och verifiera tekniska systemlösningar. Vi har stor erfarenhet av att kunna genomföra olika typer av säkerhetsgranskningar syftande till att följa upp en verksamhets driftsatta system och tillhörande verksamhetsprocesser.

Utbildning är något som vi värdesätter högt och vi erbjuder ett eget utbildningskoncept inom informationssäkerhetsområdet.

 

Läs mer om våra tjänster i produktbladen nedan:


Verksamhetsanalys


Projektsäkerhet


Utbildning i informationssäkerhet


Informationssäkerhetspolicy


Informationssäkerhetsarkitektur


Penetrationstest