Vårt erbjudande

Vår vision är att framstå som ett uppskattat och respekterat konsultbolag med kunder som upplever att säkerhetsarbetet stöttar kärnverksamheten och bidrar till ett ökat resultat genom våra genomarbetade och validerade metoder.

Vår primära marknad är den försvarsrelaterade marknaden med huvudkunder som Försvarsmakten och Försvarets Materielverk. Vi arbetar även inom, och har erfarenhet av, uppdrag inom privat säkerhet, handel, industri, bank och finans, sjukvård, kommuner samt andra myndigheter.

Vi har genom åren hjälpt våra kunder med bland annat:

  • Säkerhets- och verksamhetsanalyser
  • Systemarbete
  • Informationssäkerhetsarkitektur
  • Utbildning
  • Säkerhetsmålsättning
  • Policys för informationssäkerhet
  • Kravställning
  • Verifiering och validering
  • Penetrationstester
  • Härdning av system