Vad säger våra anställda?

”Jag har varit anställd hos Engvall Security sedan maj 2013 och har jobbat med informationssäkerhet i mer än tio års tid. Från en bakgrund som IT-tekniker i yngre år har jag sedan studerat till två magisterexamina inom data- och systemvetenskap samt företagsekonomi vid Stockholms Universitet. I samband med den systemvetenskapliga utbildningen så valde jag även säkerhet som inriktning. Just den kombinationen, erfarenheten av systemadministration och drift samt högre studier inom systemvetenskap och ekonomi, har gett mig en mycket god förståelse för de utmaningar som en verksamhet ställs inför vid efterlevnad av de krav som informationssäkerheten ställer på oss som individer och organisationer. Utöver formella studier så innehar jag också CISA- och CISM-certifiering.

Jag drivs av att förstå olika verksamheter för att på så sätt kunna förbättra och effektivisera de regelverk, policys och styrande dokument som föreskriver ett effektivt regelverk för informationssäkerhet. Min erfarenhet har gett mig god förmåga att kunna driva och genomföra verksamhets-, krav- och gap-analyser för att skapa en bild över en verksamhets nuläge och för att ta fram målläge och visioner för framtiden.”

Thomas, Senior konsult Informationssäkerhet

”Tidigt under min utbildning växte ett gediget intresse fram kring säkerheten i IT-system och hur systemen hänger ihop. Detta på grund av bland annat den ständiga kapplöpningen mellan tillgänglighet och säkerhet där IT-system och tillhörande tjänster implementeras för att alltid vara tillgängliga, säkerheten kommer ofta i andra hand. Jag började arbeta extra på Engvall Security redan under studietiden och gjorde även mitt examensarbete på företaget. Här får jag möjlighet att omsätta den kunskap som ackumulerats under mina studier i varierande projekt som späder på min vilja att ständigt lära mig mer och utvecklas. Jag arbetar bland bland annat med uppsättning och modifiering av IT-system med tillhörande tjänster och säkerhetsåtgärder, virtualisering och andra typer av specifika skyddsåtgärder i befintliga system.”

Johan, Junior konsult Informationssäkerhet