Om oss

Engvall Security startade sin verksamhet år 2010 och har sedan starten haft som vision att framstå som ett uppskattat och respekterat konsultbolag med kunder som upplever att säkerhetsarbetet stöttar kärnverksamheten och bidrar till ett ökat resultat.

Den primära marknaden har historiskt varit den försvarsrelaterade, med huvudkunder som Försvarsmakten och Försvarets Materielverk. Nuförtiden arbetar vi lika mycket med uppdrag inom handel, industri, bank och finans, sjukvård, kommuner samt andra myndigheter.

Vi är mycket måna om att skapa goda relationer, både till våra kunder och till vår personal. Vi ser det också som självklart att engagera oss i samhället och stötta personer och verksamheter som vi tror på. Detta gör vi inte minst genom vårt eget Team Engvall Security, men vi bidrar också regelbundet till olika hjälporganisationer.