Kontakt

Postadress: Kristinagatan 15 B, 724 61 Västerås

Besöksadress: Danderydsgatan 10, Stockholm

Lennart Engvall (VD)
+46 (0) 70 301 42 52

Helena Innergård (Vice VD)
+46 70 536 35 56

Lennart Lagerstedt (Marknadschef)
+46 (0) 72 712 92 28