Exjobb

Är du i slutfasen av dina studier och behöver hjälp att förverkliga din idé om ett spännande och lärorikt examensarbete inom IT- och informationssäkerhet? Vi är alltid intresserade av att stötta exjobbare inom för oss intressanta områden.

Kontakta oss så berättar vi mer!