Inspiration och kunskap

Engvall Security har stor erfarenhet av att arbeta med högsäkerhetsmiljöer, framförallt i militära sammanhang. Vi har arbetat i samtliga delar av ett systems livscykel inklusive hot- och riskanalyser, kravställning, arkitektur samt granskning och utvärdering.

På den här sidan delar vi med jämna mellanrum med oss av erfarenheter och kunskap genom artiklar och annat material.

 


Klientlösningar i högsäkerhetsmiljöer

Av: Jonas Haglund

Vilka är de bästa klientlösningarna för högsäkerhetsmiljöer?


10 vanliga misstag som reducerar säkerheten i din IT-miljö

Av: Jonas Haglund

Vanliga misstag i IT-miljöer som Engvall Security säkerhetsgranskat genom åren.


Att förebygga och hantera överbelastningsattacker

Av: Jonas Haglund & Lennart Engvall

Vad är en överbelastningsattack och hur kan du förebygga och hantera en sådan?


Penetrationstest i ett bredare perspektiv

Av: Jonas Haglund

Hur får du största möjliga nytta av ett penetrationstest?


Malware Case Studies

Av: Jonas Haglund

Var, när, hur och varför? Och framför allt vilka lärdomar drogs? Jonas Haglund sammanfattar de senaste årens största malware-attacker.


Data Intrusion in Sweden

Av: Jonas Haglund

Jonas Haglund har beskrivit 2016 års stora dataintrång i Sverige.


Virtualisering

Av: Jonas Haglund

Idag nyttjar de flesta företag och organisationer virtualisering i någon utsträckning och teknologin får betraktas som mogen. Dock är det inte allmänt känt hur virtualisering påverkar säkerheten i miljön.


Verksamhetsmodellering som grundpelare i systemutveckling

Av: Lars Backåker

Verksamhetsmodellering är idag ett välkänt begrepp inom försvaret och en metod som tillämpas för att ge en samlad beskrivning av verksamheten. Här beskriver Lars Backåker (Tekn. Lic, CISM) hur du kan maximera nyttan av verksamhetsmodellering i ditt systemutvecklingsprojekt.


Cloud Computing in federal Information Systems

Av: Helena Innergård

Säkerhet i molnet. Denna artikel handlar om informationssäkerhet vid användning av molntjänster, med särskild betoning på myndigheter och andra officiella funktioner.


IT-säkerhet i konsumentprodukter

Av: Björn Wetterbom

Är säkerheten en avgörande faktor när du väljer router till ditt hemmanätverk? Inte? Det kanske det borde vara. I artikeln nedan förklarar Björn Wetterbom varför IT-säkerhet inte bara är en fråga för stora organisationer utan även för privatpersoner vid val av konsumentprodukter.


Informationssäkerhet och användbarhet

Av: Helena Innergård

Människan är ofta den svagaste länken i säkerhetskedjan. Hur skapar vi säkerhet med hög användbarhet, som folk VILL använda?


IT och Internet – Skolans regler och ansvar

Av: Helena Innergård

Vilket ansvar har egentligen skolan när det kommer till säkert användande av IT-utrustning som krävs för undervisningen? Denna artikel behandlar ett av de ämnen som föredrogs vid vårt seminarium om IT-säkerhet i skolan den 4 mars 2014 i Västerås.


Informationssäkerhet i skolan

Av: Lennart Engvall

Denna artikel behandlar ett av de ämnen som föredrogs vid vårt seminarium om IT-säkerhet i skolan den 4 mars 2014 i Västerås.


Cyber Hygiene in Schools

Av: Chris Jagger

Denna artikel behandlar ett av de ämnen som föredrogs vid vårt seminarium om IT-säkerhet i skolan den 4 mars 2014 i Västerås.


Centrala aspekter vid upprättande av en säkerhetskultur

Av: Lars Backåker

De mänskliga aspekterna blir allt viktigare när det gäller säkerhet. Denna artikel tar upp ett antal infallsvinklar på begreppet säkerhetskultur och hur man på bästa sätt uppnår en sådan med människa teknik och processer i samverkan.