C.A.G förvärvar Engvall Security

C.A.G förvärvar Engvall Security och bildar nytt bolag inom cybersäkerhet

CAG Group AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Engvall Security AB. I samband med affären bildar C.A.G ett nytt bolag inom cybersäkerhet genom en sammanslagning av dotterbolaget C.A.G Security och Engvall Security. Det nya bolaget får namnet C.A.G Engvall Security och kommer på årsbasis initialt att omsätta ca 40 mkr med god lönsamhet.

C.A.G Engvall Security kommer ha ett komplett tjänsteutbud inom IT- och informationssäkerhet såsom verksamhetsanalys, specifikation, arkitektur och test, implementering samt regelefterlevnad och revision. Kunderna återfinns inom både försvar och civil sektor.

  • Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten i vår nya konstellation, säger Lennart Engvall, VD på Engvall Security och tillträdande VD på C.A.G Engvall Security. C.A.G har redan idag ett starkt erbjudande inom IT- och informationssäkerhet. Tillsammans får vi en ännu bredare plattform som kommer våra medarbetare och kunder tillgodo. Jag ser också värdefulla synergier med C.A.Gs bolag inom systemutveckling, Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg och Försvar.
  • Jag är mycket glad att kunna välkomna Engvall Security till C.A.G, säger Åsa Landén Ericsson, VD för CAG Group AB. Verksamheten kompletterar C.A.Gs nuvarande affär inom cybersäkerhet och försvarssektorn på ett utmärkt sätt och det är marknadssegment med stark efterfrågan. Med det sammanslagna bolaget stärker vi vår position och blir en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar till både civila och militära kunder.
  • Den framgångsrika satsning inom cybersäkerhet som vi startade i början av 2018 har visat att marknadens behov av expertkompetens inom området stadigt växer. Nu tar vi ett stort offensivt kliv framåt. Redan idag har vi en ledande kund- och kompetensbas och den blir ännu mer kraftfull i det nya bolaget, säger Fredrik Börjesson, VD på C.A.G Security.

För mer information, se C.A.Gs hemsida.