Två nya artiklar!

Två nya artiklar av Jonas Haglund – en om vanliga misstag i IT-miljöer och en om klientlösningar i högsäkerhetsmiljöer – är publicerade under Inspiration och kunskap.