Ramavtal med FMV

Vi är väldigt stolta över att vara en av de leverantörer med vilka FMV har tecknat ramavtal avseende IT-konsulttjänster. Avtalet omfattar  IT-konsulttjänster för både FMV:s och Försvarsmaktens behov och Engvall Security är en av fyra leverantörer inom avtalets tredje område – IT – och informationssäkerhet. Läs mer om avtalet på FMV:s hemsida.